Karen Margrethe Jelonek
8000 Århus C
Denmark
Phone: +45 – 6168 6815
kmj@jelonek.dk